Matrix smart cabinet- Electronic lockers

יחידת הביטחון של רשות שדות התעופה רכשה מטריקס

תהליך ההתחמשות והחזרת הנשקים הינו תהליך רגיש מטבעו הודות ומדובר בכלי ירייה.
יש צורך לנהל, לתעד ולפקח על כל הוצאה או החזרה של נשק… שמדובר על מאבטחים רבים ועשרות נשקים בפעילות סביב השעון זוהי כבר משימה מורכבת עם עלויות תפעוליות לא קטנות.
עד לאחרונה, מאבטחי הרשות היו מגיעים לעבודה שהם אינם חמושים ומבצעים תהליך התחמשות ורישום ידני. בסיום המשמרת עברו תהליך דומה של החזרת הנשק לכספת.
לאחרונה כאמור, רכשה הרשות מערכת אוטומטית לאחסון ושליטה אחר הוצאה והחזרה של נשקים.
מערכת ה MATRIX היא מערכת אחסון ממוחשבת מהמתקדמות בעולם לאחסון נשקים וציוד רגיש אחר כגון מפתחות, מכשירי קשר, פלאפונים וכדומה.
כל פריט מאוחסן בתא נפרד בתוך מגירה כאשר פתיחת המגירה והתאים נשלטת ע"י תוכנת המערכת.
באמצעות המערכת ניתן לקבוע בקלות הראשות אישיות לכל משתמש ולהגדיר במפורט איזה פריטים הוא יוכל להוציא מהמערכת. בנוסף לכך, המערכת שולחת התראה אוטומטית למנהל כאשר אחד המאבטחים לא החזיר את הנשק בזמן המיועד.
הפעולות מבוצעות ע"י המאבטחים ללא תלות באחראי משמרת כאשר כל פעולה מתועדת באופן אוטומטי כולל צילום וידאו ומייתרות את ההחתמות הידניות וניהול יומן נשק.

img_0341small