Matrix smart cabinet- Electronic lockers

התערוכה הבינלאומית ה -22 לפיתוחים טכנולוגיים

התערוכה הבינלאומית ה- 22 לפיתוחים טכנולוגיים התקיימה ב-18-20 ליוני 2013 והוצגו בה חידושים שונים בתחומי הטכנולוגיה בתעשיות ההייטק.

הביתן של שפיר, שבו הוצגה מערכת המטריקס, משך אליו מבקרים רבים שבאו להתנסות ממקור ראשון בהפעלת המערכת ובהצגת יכולותיה.