Matrix smart cabinet- Electronic lockers

רפאל עוברת מהפקדה ידנית – לאוטומטית

רפאל – הרשות לפיתוח אמצעי לחימה – גוף מאובטח ומוגן ביותר, בגישה מוגבלת – אימץ את מערכת מייבוקס של מטריקס.
מערכת מייבוקס מאפשרת לאורחים ומשתמשים אחרים להפקיד בעצמם את מכשירי הסלולר שלהם, את הלפטופים, כלי הנשק, המצלמות ויתר הפריטים האישיים שלהם לפני כניסתם למתקן.

שימוש במערכת מייבוקס מצמצם את הצורך של רפאל בשימוש בכח אדם, משפר את רמת האבטחה ומייעל את השרות למבקר.