Matrix smart cabinet- Electronic lockers

שגרירות ארה"ב בתל אביב בחרה במטריקס לניהול המפתחות

שגרירות ארצות הברית בתל אביב בחרה במערכת מטריקס לצורך ניהול ואיבטוח המפתחות של השגרירות.
"צרור" המפתחות של השגרירות, שמנוהל מעכשיו באמצעות מערכת ניהול המפתחות של מטריקס, כולל מפתחות לכלי רכב, מבנים ובתי מגורים, משרדים ועוד.
מטריקס מציעה את דרגת האבטחה ויכולת הניהול הגבוהות ביותר הודות לאחסון בתאים נפרדים של כל הפריטים – מפתחות בינהם, כמובן – תוך שליטה מלאה בגישה לכל פריט.