Matrix smart cabinet- Electronic lockers

הפוך למפיץ

פעילות מטריקס העולמית מתרחבת, ואנחנו מחפשים מפיצים נוספים.

כדי להפוך לאחד מהמפיצים המורשים של מטריקס, אנא מלא את הפרטים הבאים:

    אחסון ביניים?

    התקנה פיסית?

    הגדרות תוכנה (IT) בסיסיות?

    הדרכה?

    תמיכה לאחר מכירות?