Matrix smart cabinet- Electronic lockers
videoHeader

אולטרה מאסטר

יחידה רצפתית עצמאית יחידת מחשב משולבת יחידה בודדת יכולה להכיל עד 1,782 מפתחות, 81 אקדחים או 330 טלפונים קיבולת בלתי מוגבלת – חבר יחידות הרחבה על מנת להגדיל נפח אחסון סוג: יחידה רצפתית מידות: 115.1x145x70 ס"מ (45.3×57.1×27.6 אינץ') משקל: 200-500 ק"ג (450-1100 ליברות)

לפרטים נוספים

קומפקט מאסטר

יחידה שולחנית יחידה בודדת יכולה להכיל עד 384 מפתחות, 16 אקדחים או 110 טלפונים אחסון בלתי מוגבל – קיימות יחידות הרחבה ליחידת השליטה לשם הגדלת הקיבולת   סוג: שולחני מידות: 115.1x145x70 ס"מ (45.3×57.1×27.6 אינץ') משקל: 200-500 ק"ג (450-1100 ליברות)

לפרטים נוספים

פריים מאסטר

מותקנת על קיר פרופיל דק מערכת משולבת מחשב לצורך תפעול מהיר וקל בנויה להכיל עד 44 טלפונים או 198 מפתחות   סוג: מותקן קיר מידות: 115.1x145x70 ס"מ (45.3×57.1×27.6 אינץ') משקל: 200-500 ק"ג (450-1100 ליברות)

לפרטים נוספים