Matrix smart cabinet- Electronic lockers

אולטרה מאסטר

 • יחידה רצפתית עצמאית
 • יחידת מחשב משולבת
 • יחידה בודדת יכולה להכיל עד 1,782 מפתחות, 81 אקדחים או 330 טלפונים
 • קיבולת בלתי מוגבלת - חבר יחידות הרחבה על מנת להגדיל נפח אחסון

סוג: יחידה רצפתית

מידות: 115.1x145x70 ס"מ (45.3x57.1x27.6 אינץ')

משקל: 200-500 ק"ג (450-1100 ליברות)

קומפקט מאסטר

 • יחידה שולחנית
 • יחידה בודדת יכולה להכיל עד 384 מפתחות, 16 אקדחים או 110 טלפונים
 • אחסון בלתי מוגבל - קיימות יחידות הרחבה ליחידת השליטה לשם הגדלת הקיבולת

 

סוג: שולחני

מידות: 115.1x145x70 ס"מ (45.3x57.1x27.6 אינץ')

משקל: 200-500 ק"ג (450-1100 ליברות)

פריים מאסטר

 • מותקנת על קיר
 • פרופיל דק
 • מערכת משולבת מחשב לצורך תפעול מהיר וקל
 • בנויה להכיל עד 44 טלפונים או 198 מפתחות

 

סוג: מותקן קיר

מידות: 115.1x145x70 ס"מ (45.3x57.1x27.6 אינץ')

משקל: 200-500 ק"ג (450-1100 ליברות)

נפח בלתי מוגבל

בכל פעם שאתה ממצה את הקיבולת שעומדת לרשותך, אתה יכול להוסיף יחידת אחסון נוספת.

יחידת שליטה אחת יכולה לנהל מספר אינסופי של יחידות הרחבה.

נפח-אחסון-אינסופי

CTMS-bins

גמישות מירבית

תכנן את תצורת המערכת שלך על בסיס כל צרוף של תאים ושלושה עומקי מגרות שונים.

התאם את גודל התאים לפריטים לאחסון וכך תנצל בצורה המיטבית את המרחב העומד לרשותך.