Matrix smart cabinet- Electronic lockers

שגרירות ארה"ב

"עשרות שנים שניהול המפתחות בשגרירות היה כולו ידני.
הצורך בנוכחות אישית של מנהל בכל פעם שמישהו היה צריך מפתח היה לא ריאלי, במיוחד אחרי שעות העבודה ובמקרי חרום, והתוצאה היתה שלכל עובד ניתנה גישה לארון המפתחות כולו. בנוסף, התיעוד היה לקוי ומפתחות היו חסרים, מה שהצריך התעסקות בלתי פוסקת והנפקת מפתחות חוזרת.
מאז התקנת המטריקס, כל הבעיות האלה נפתרו.
הארון מנוהל בצורה אוטומטית. הגישה מנוטרת במלואה על ידי מערכת וידאו ועל ידי הדוחות שמונפקים על ידי המטריקס לאחר כל פעולה.
השרות שניתן על ידי החברה הוא מיידי ויעיל, ידידותי וסבלני.
אנחנו מציגים את המערכת בגאווה לכל אחד מהאורחים שלנו."

 

מר עופר דנן

ניהול נכסים

שגרירות ארה"ב בישראל